Skip to main content

Wat als er nu
brand uitbreekt
in uw pand?

Waar moet uw pand qua brandveiligheid volgens de wet minimaal aan voldoen? En zijn die eisen wel genoeg voor échte brandveiligheid? Welke maatregelen kunt u verder nog nemen om problemen te voorkomen?

VeriScan (Veiligheids- en Risico-scan) is specialist in brandveiligheidsadvies. Wij dichten het gat tussen wat het Bouwbesluit minimaal verplicht stelt en wat uw gebouw écht nodig heeft om brandveilig te zijn. Wij zorgen voor een helder beeld van de maatregelen die u kunt treffen. Het Bouwbesluit is daarvoor de basis. VeriScan kijkt verder.

Voor wie werken wij

VeriScan werkt graag voor onder andere zorgcentra, vastgoedeigenaars/-beheerders, lokale overheden/gemeenten en verzekeraars. Als kleine organisatie zijn wij flexibel en kunnen wij snel schakelen. U heeft altijd een vast aanspreekpunt.

Zorg

Brandveiligheid in een zorginstelling vraagt om extra aandacht voor de veiligheid van patiënten en cliënten. Wat betekent dit in de praktijk?

Meer informatie »

Vastgoed

U bent altijd aansprakelijk voor de brandveiligheid van uw pand(en). Heeft u alles in het werk gesteld om échte problemen voor te zijn?

Meer informatie »

Overheid

Het Bouwbesluit eist handhaving van de brand-veiligheid. Wat kunt u doen om het niveau van de voorzieningen omhoog te brengen?

Meer informatie »

Verzekeraars

Zijn in uw panden de juiste maatregelen zijn getroffen om brand te voorkomen? Wat kunt u doen om problemen voor te zijn?

Meer informatie »

Over VeriScan

Wij kijken naar de specifieke behoefte van uw pand; wat is wenselijk en echt noodzakelijk voor de brandveiligheid? Een zorginstelling heeft tenslotte een andere specifieke behoefte dan een kantoorgebouw. Dit maatwerk vraagt om onafhankelijk en objectief advies, gericht op het voorkomen van slachtoffers, aansprakelijkheid en imagoschade. Samen met u zoeken we de juiste balans tussen de minimale eisen en uw specifieke wensen. Onder het mom: aan de kwaliteit van brandveiligheid doe je geen concessies.

Achtergrond

De oprichter/eigenaar van VeriScan, Ruud de Ridder, is brandpreventiedeskundige (BPD1) en bouwplantoetser. Hij heeft jarenlange ervaring in bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandpreventie.

Ruud beschikt over brede en diepgaande kennis van het Bouwbesluit en volgt alle ontwikkelingen op de voet. Als docent is Ruud de Ridder verbonden aan de Brandpreventie Academy; dé opleider op het gebied van brandveiligheid.