Skip to main content

Projectbegeleiding bij
uitvoerend werk
brandveiligheid

Tijdens de renovatie of nieuwbouw graag een vinger aan pols houden bij het uitvoerende werk voor brandveiligheid? Zeker weten dat die uitvoerder de voorzieningen op de goede manier aanbrengt en de juiste materialen gebruikt?

Aanvragen projectbegeleiding brandveiligheid

Bij de keuzes om uw gebouw minimaal te laten voldoen aan alle wet- en regelgeving, heeft u niets aan het toeval overgelaten. Bij een dergelijke investering wilt u dan wel zeker weten dat tijdens de uitvoering alle afspraken worden nagekomen. U kunt VeriScan inschakelen als onafhankelijke partij om te beoordelen of de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de testrapporten.

Objectief en onafhankelijk oordeel

Ziet u het verschil tussen brandwerende coating en latex? Hoe zorgvuldig en integer u als opdrachtgever ook te werk gaat, de realiteit is dat u waarschijnlijk niet de kennis en kunde in huis heeft om te beoordelen of uw opdracht wel op de juiste manier én met de juiste materialen wordt uitgevoerd. VeriScan beschikt over de praktijkervaring en materiaalkennis om een objectief en onafhankelijk kwaliteitsoordeel te kunnen vellen over de verrichte werkzaamheden. Op constructieve wijze, zonder onnodig oponthoud.

Bouwbesluit en wenselijke niveau

VeriScan kent iedere vezel van het huidige Bouwbesluit en heeft zicht op de toekomstige eisen, zoals voor rookwerendheid. Maar onze kennis reikt verder en we richten op ons op de specifieke behoefte van uw pand. Zowel op organisatorisch, installatietechnisch als bouwkundig niveau. Wat is wenselijk en echt noodzakelijk voor de brandveiligheid? Wat is de juiste balans tussen de minimale eisen en uw specifieke wensen? Die vragen leiden tot een oprecht en gedegen advies, onder het mom: aan de kwaliteit van brandveiligheid doe je geen concessies.