Skip to main content

Zorginstellingen: aandacht
voor bouwkundige
brandpreventie

Bewoners in zorgcentra zijn bij calamiteiten niet of nauwelijks zelfredzaam. Brandveiligheid in een zorginstelling vraagt dan ook om extra aandacht voor de veiligheid van patiënten en cliënten. Dat betekent in de praktijk de brandpreventie op orde hebben én houden. Niet alleen op het gebied van organisatorische en installatietechnische maatregelen, maar zeker ook van bouwkundige brandpreventie.

Quick Scan aanvragen

Aandacht voor bouwkundige brandpreventie

Dat bouwkundige aspect van brandpreventie is bij veel zorginstellingen een onderschoven kindje, omdat daar geen wettelijke (en herhaaldelijke) controleverplichting aan verbonden is. Het artikel 1.16 – Zorgplicht uit het Bouwbesluit 2012 geeft daar een enigszins vage omschrijving voor die voor velerlei uitleg mogelijk is. De focus ligt vaak op de zwaarste categorie brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties, terwijl terugkerende aandacht voor brandwerende voorzieningen essentieel is om de brandpreventie naar het gewenste niveau te brengen. Zijn de doorvoeren wel goed afgedicht na het trekken van die nieuwe kabels, of het aanbrengen van die leidingen voor de nieuwe airconditioning? Gebruiken bezoekers en medewerkers na een renovatie het pand nog wel op een veilig manier?

Bij zorgcentra zijn de minimale eisen uit het Bouwbesluit doorgaans niet voldoende. Ter illustratie; het Bouwbesluit gaat ervanuit dat ‘mensen’ dertig meter door de rook kunnen lopen, met ingehouden adem. Dat uitgangspunt geldt in theorie dus ook voor hulpbehoevende ouderen en kleine kinderen … De meeste zorginstellingen en betrokken architecten zijn zich bewust van dit gebrek aan nuance in de wetgeving en willen graag uit eigen beweging op een niveau hoger opereren.

Controle en inspectie

Zo zijn nooduitgang-bordjes boven de deur verplicht, maar die zijn als eerste door de rook aan het zicht onttrokken. Om mensen de juiste richting op te sturen, is dus een andere oplossing nodig. Zoals een lichtgevende, flikkerende led-strip op het kozijn en plint zoals we die kennen uit passagiersvliegtuigen. Om maar een voorbeeld te noemen van de mogelijkheden om dat hogere niveau van brandveiligheid te realiseren. Met oog op het voorkomen van slachtoffers, aansprakelijkheid en imagoschade.

Bij onze controles en inspecties kijken wij graag verder dan wat vereist is, zodat uw zorginstelling ook op het gebied van bouwkundige brandpreventie helemaal bij de tijd is. Zodat u niet alleen voldoet aan de wettelijke, maar ook aan de ethische normen van brandveiligheid. U kunt VeriScan inschakelen voor een toets op alle organisatorische, installatietechnische en bouwkundige voorzieningen.