Skip to main content

Bouwplantoetsing
Brandveiligheid

Een brandveilig ontwerp is nog geen brandveilig gebouw. De architect moet daarbij nadenken over de brandveiligheid. En dat is niet vrijblijvend, het bouwplan moet voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Zonder nadelige gevolgen voor het budget of het bouwkundige ontwerp.

Bouwplantoetsing Brandveiligheid aanvragen

Verplichte en gewenste brandveiligheidsniveau

Voor een verantwoord brandveiligheidsconcept kan VeriScan naast de architect aanschuiven aan de tekentafel. Wij kunnen meedenken over wat voor het gebouw wenselijk is om het noodzakelijke brandveiligheidsniveau te bereiken. Bovenop wat vanuit het Bouwbesluit verplicht is en eventueel op basis van gelijkwaardigheid, waardoor u mag afwijken van het Bouwbesluit. Bijvoorbeeld, omdat u door het plaatsen van een sprinklerinstallaties een brandcompartiment mag aanhouden die groter is dan de maximale toegestane afmeting (bijvoorbeeld 1000 m² bij kantoorfunctie).

Bouwplantoets bouwkundige brandveiligheid

De architect beschikt over veel brede en diepe kennis, maar is niet van alles tot in detail op de hoogte. Hij weet, bijvoorbeeld, dat een staalconstructie brandwerend moet worden bekleed, maar niet per se waarmee. Voor dat soort belangrijke details schuift VeriScan aan de tekentafel. Zijn de loopafstanden voldoende? Is een brandweerlift nodig? Wat is de status van de vluchtroutes? Zijn vluchtrouteaanduidingen nodig? Is noodverlichting aanwezig?

Brandveiligheid heeft veel impact op het ontwerp van een pand. Te veel om in de ontwerpfase te ontwijken. Aan de hand van de bouwplantoets bekijken we samen met de architect of de bouwplannen voldoen aan bouwkundige brandveiligheid.