Skip to main content

Verzekeraars: Brandveiligheid is een vak apart

Wilt u toch eens controleren of die fabriek wel echt de juiste maatregelen heeft getroffen om brand te voorkomen? Wat kunt u doen om oplopende schadelasten in te perken en imagoschade te voorkomen?

QuickScan aanvragen

Oog voor brandveiligheid

Gebouweigenaren zijn altijd zelf aansprakelijk voor de brandveiligheid in hun pand(en). De grote vraag bij wel of niet uitbetalen is of zij aan alle verplichtingen hebben voldaan. In een tijd van steeds hogere premies wordt het voor verzekeraars steeds belangrijker om problemen voor te zijn. Niet alleen in het licht van de materiële schade, maar ook als het gaat om uw eigen reputatie. VeriScan is uw deskundige oog voor brandveiligheid.

Focus op brandpreventie

Met de toenemende technologie zien we in de praktijk ook steeds meer branden, vaak door kortsluiting, nog altijd oorzaak nummer één. Maar u kunt en wilt de premies niet onbeperkt laten stijgen. De focus op brandpreventie wordt daarmee steeds belangrijker. Als verzekeraar bent u van veel markten thuis, maar de controle en inspectie van brandveiligheid is een vak apart. Een vak dat VeriScan beheerst, dankzij onze jarenlange praktijkervaring, gecombineerd met diepgaande en brede kennis van het Bouwbesluit.

Controle en inspecties

Op uitspraken als Hier is al jaren niets aan de hand en Het gaat al jaren goed kunt u niet vertrouwen. Wilt u een pand laten toetsen op het Bouwbesluit, dan kijken we niet alleen naar de doorvoeringen, maar naar alle organisatorische en installatietechnische maatregelen die vereist zijn vanuit het Bouwbesluit. De meerwaarde van VeriScan bij het keuren van gebouwen is dat we snel duidelijk kunnen maken hoe het gesteld is met de brandveiligheid. En daarbij kijken we verder dan die minimale eisen van het Bouwbesluit. Dat betekent een onafhankelijk en oprecht advies over de wérkelijke stand van zaken, zodat u verzekerd bent van een objectief, realistisch beeld van de situatie.