Skip to main content

Vastgoed: met oog voor eigenaar, beheerder en gebruiker

Als gebouweigenaar of -beheerder bent u altijd aansprakelijk voor de brandveiligheid van uw pand(en). U bent verantwoordelijk voor het voorkomen van slachtoffers en economische schade – niet de gemeente, niet de brandweer. De vraag is niet alleen of u aan alle verplichtingen hebt voldaan, maar ook of u alles in het werk heeft gesteld om échte problemen voor te zijn.

VeriScan kent het Bouwbesluit van binnen en buiten, maar onze kennis reikt veel verder dan dat.

QuickScan aanvragen

Aansprakelijkheid en imagoschade

Als het aankomt op imago wil de buitenwereld vaak weten of u meer heeft ondernomen dan alleen de minimale vereisten om u in te dekken tegen aansprakelijkheid. Nog afgezien van het feit in hoeverre uw bedrijf zich werkelijk goed heeft ingedekt; feit is dat 70% van de bedrijven die een serieuze brand hebben meegemaakt, binnen twee jaar failliet gaan.

Inspelen op specifieke behoefte van uw klant

U voorkomt problemen door brandveiligheid op alle niveaus dicht te timmeren. Op organisatorisch, installatietechnisch en bouwkundig niveau. Dat begint met het Bouwbesluit en daarbij kunnen we inspelen op de behoefte van uw klant. Zoals brandcompartimenten die kleiner zijn dan de, bijvoorbeeld maximale 1000 m², of deuren die geen 30 minuten brandwerend zijn, maar 60 minuten. Om maar enkele voorbeelden te noemen van brandwerende voorzieningen die voor de gebruiker(s) van uw gebouw belangrijk kunnen zijn.

Quickscan en brandveiligheidsinventarisaties

VeriScan kan een quickscan en volledige brandveiligheidsinventarisaties voor u uitvoeren. Zo komen de aandachtspunten voor brandveiligheid snel boven drijven. Op basis van die inzichten kunt u gericht onderzoek of een aanvullende inventarisatie laten uitvoeren van de brandveiligheidsvoorzieningen in het pand. Wij kunnen u bovendien adviseren over de extra aspecten die nodig zijn om zonder terughoudendheid te stellen dat de brandpreventie in uw gebouw van hoog niveau is.

Nieuw in Bouwbesluit: rookwerendheidseis

In 2020 krijgt Nederland een nieuw Bouwbesluit: het BBL  –  Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Belangrijke verandering voor nieuwbouw is de rookwerkendheidseis. Die nieuwe richtlijn voor de weerstand van rookdoorgang, de NEN6075,  tussen brand- en subbrand-compartimenten heeft ingrijpende gevolgen. Een kier onder de deur, roosters of mechanische brandkleppen, mag nu nog, maar straks niet meer. Voor projectontwikkelaars, aannemers en architecten is het belangrijk daar rekening mee te houden bij nieuwbouwprojecten; bij oplevering moeten die panden voldoen aan het nieuwe Besluit.