Skip to main content

Controle en Inspectie
Brandveiligheid

In Nederland verdient slechts een kleine minderheid van de niet-particuliere gebouwen het label ‘brandveilig’. In de meeste panden is nog veel werk te verrichten op het gebied van brandpreventie; van woningbouwverenigingen, overheidsgebouwen en scholen tot fabrieken, kantoorgebouwen en zorginstellingen.

VeriScan kan een quickscan en volledige brandveiligheidsinventarisaties voor u uitvoeren. Op basis van het Bouwbesluit en met oog op het gewenste niveau van brandveiligheid.

Controle en inspectie brandveiligheid aanvragen

Quickscan: controle en beoordeling
brandveiligheidsvoorzieningen

Wilt u snel een indruk krijgen van het brandveiligheidsniveau van uw gebouw op dit moment? Weten waar de grootste risico’s schuilen? VeriScan kan met een quickscan de huidige brandveiligheidsvoorzieningen in uw pand(en) controleren en beoordelen. Die visuele inspectie leert ons hoe het gesteld is met de werking en onderhoud van die voorzieningen en het brandveilige gebruik van uw gebouw.

De belangrijkste aandachtspunten voor brandveiligheid komen dan snel bovendrijven. Op basis van die bevindingen kunt u gericht onderzoek of een aanvullende inventarisatie laten uitvoeren naar de brandveiligheidsvoorzieningen in het pand.

Risico-inventarisaties: rapport inclusief
stappenplan en kostenplaatje

Na een grondige brandveiligheidsinspectie ontvangt u een duidelijk en helder rapport, waarin de gebreken per verdieping vermeld staan; met de locaties op tekeningen, inclusief fotorapportage, zowel digitaal als hardcopy. We vertellen niet alleen wat het gebrek is, maar ook welke maatregel nodig is om het probleem op te lossen.

U hoort van ons waarom een brandwerende doorvoering niet voldoet, waaraan die doorvoering dan zou moeten voldoen en wat daartoe de oplossing is. Met andere woorden, een stappenplan met concrete verbeterpunten om (minimaal) te voldoen het Bouwbesluit, inclusief de verwachte kosten om de oplossingen te realiseren.